Edizioni Condaghes
Edizioni Condaghes

condaghes.com

Titoli
Titoli
Autori
Notizie
Documenti

CATALOGO

Cumenti óru di néuli…

Autore/i Giuseppe Tirotto
Anno di edizione 2002
ISBN 978-88-7356-017-3
Collana Paberiles
Pagine 172
Formato Dim. 120x170 mm
Supporto Libro
Prezzo € 8,00
Cumenti óru di néuli…

Sintìa d´andà contra cassisìa rasgioni. Un´ispriscioria nadda cun edda, da la sessualidai primmadiccia a la cunniscenzia antizipadda di l´amori, e di lu dulori. In dugna mumentu s´era intesa spinta a vidè a ghi dhà di l´orizzonti, a ghi dhà di chissa linia mistiriosa impussibili d´attuppà. In chissi mumenti s´intindìa cumente la sciumma di una marizzadda, in allizziggu sabendi di sciuglissi da un aiggiu a l´altru, o che l´ariggi affannadda di una nèula, avà in una forma avà in un´altra ma mai chissa di primma. S´intindìa un´anima di passagghju, una pula arrumbadda a lu ventu, un guttigghju di lintori ruscighinendi da una foglia, eppuru cuntenta di piglià parti e di vivì chissu scurrì.